Отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г.Приход за м. декември 2020

Отчет за изпълнението на бюджета към 01.09.2020 г.

Отчет за бюджета м.юни 2020 г.

Отчет-за-изпълнението-на-бюджета-към-31.06-2020

Отчет-за-изпълнението-на-бюджета-към-31.03 – 2020

БЮДЖЕТ 2020 3

Отчет-за-изпълнението-на-бюджета-към-31.12.2019-г

Отчет-за-изпълнението-на-бюджета-към-30.09.2019-г

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2019 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за I-во тримесечие

Бюджет-37-СУ- 2019

Отчет-по-бюджета-на-37.-СУ-към-31.12.2018-г.-приложено

Бюджет 37 СУ