сайт

 

Ръководство

Таня Монева – директор

Русанка Петрова зам.-директор УД

Десислава Цветкова – зам.-директор АСД

Теодора Карадакова – педагогически съветник

Учители – гимназиален и прогимназиален етап

Таня Монева – Български език и литератураI ПКС

Юлияна Георгиева – старши учител – Български език и литература и Руски език – IV ПКС

Еми Петрова – старши учител – Български език и литература и Руски език

Диана Минева – учител – Български език и литература

инж. Петя Павлова – старши учител – Английски език

Светлозар Николов – старши учител – Английски език и Изобразително изкуство – I ПКС

инж. Любомир Кръстанов – старши учител – Информатика и информационни технологии, Технологии

инж. Венета Колева – учител – Математика и Информационни технологии

Соня Иванова – старши учител – Математика

Машенка Цветанова – старши учител –Човекът и природата и Биология и здравно образование

Русанка Петрова – Химия и опазване на околната среда и Физика и астрономияI ПКС

Марияна Благоева – учител – География и икономика и Биология и здравно образование

Емилия Борисова – учител – История и цивилизация и Свят и личност

Нели Чивийска – старши учител – Физическо възпитание и спорт

Минка Сивкова – старши учител – Икономически дисциплини

Учители и възпитатели начален етап

Лозинка Пешева– старши учител – II ПКС

Росица Тагарева – старши учител – IV ПКС

Габриела Рангелова – старши учител – V ПКС

Златка Стефанова – старши учител – V ПКС

Юлия Иванова – старши учител – V ПКС

Ирена Борисова – старши учител

Павлина Георгиева – старши учител

Петя Костова – учител

Милена Евлогиева – учител

Галина Грудева – учител

Ресурсни учители

Радосвета Живкова – ресурсен учител

Цветелина Владимирова – училищен психолог и ресурсен учител

Администрация

Лилия Петрова – ЗАС

Златка Илиева – библиотекар