Ръководство

Цветомира Георгиева – Директор, IV ПКС

Григор Григоров – Зам.-директор УД, ръководител направление ИКТ, IV ПКС

Марияна Благоева – Зам.-директор УД, III ПКС

Учители – гимназиален и прогимназиален етап

Юлияна Георгиева – старши учител – Български език и литература, Руски език – IV ПКС

Мария Горанова – старши учител – Български език и литература, Руски език

Диана Минева – учител – Български език и литература – IV ПКС

инж. Петя Павлова – старши учител – Английски език

Христиана Сарафова – учител – Английски език

Георги Андреев – учител – Английски език

Григор Григоров – старши учител – Математика, Информационни технологии – IV ПКС

Евелина Стоянова – старши учител – Математика, Информационни технологии – III ПКС

инж. Людмила Стефанова – учител – Математика, Информационни технологии и Технологии и предприемачество, IV ПКС

Светлана Димитрова – учител – Математика

Марияна Благоева – старши учител – География и икономика, Човекът и природата и Биология и здравно образование – III ПКС

Цветомира Георгиева – старши учител – История и цивилизация, Гражданско образование – IV ПКС

Емилия Борисова – Главен учител – История и цивилизация, Философия – III ПКС

Георги Миланов – учител – Философия

Бойка Иванова – учител – Физика и астрономия, Химия и опазване на ОС, Човекът и природата – IV ПКС

Емил Петров – учител- Музика – V ПКС

Радостина Тодорова – учител – Изобразително изкуство

Нели Чивийска – старши учител – Физическо възпитание и спорт – V ПКС

Мария Ванкова – учител – Физическо възпитание и спорт

Екатерина Манджукова – учител – Хореография, Физическо възпитание и спорт

Нина Тотолакова – учител – География и икономика, Икономически дисциплини

Славей Луков – учител – ГЦОУД – 6. клас

Александър Рафаилов – учител – ГЦОУД – 5. клас

Учители – начален етап

Лозинка Пешева – старши учител – II ПКС

Галина Петкова – старши учител – IV ПКС

Ирена Борисова – старши учител – IV ПКС

Петя Костова – учител – IV ПКС

Милена Евлогиева – учител – IV ПКС

Ирена Каназирева – учител

Учители – Подготвителни групи

Десислава Аврамова – учител

Вера Костадинова – старши учител – IV ПКС

Цветелина Савова – учител

Радостина Тодорова – учител

Ресурсни учители

Радосвета Живкова – ресурсен учител

Мария Енчева –  ресурсен учител

Елена Станкулова – училищен психолог

Славей Луков – психолог

Мона Хатиб – логопед

Администрация

Десислава Георгиева – главен счетоводител

Лилия Петрова – ЗАС

Методи Минев – образователен медиатор

Медицински кабинет – 0889953080