сайт

Ръководство

Таня Монева – директор

Русанка Петрова – зам.-директор УД

Десислава Цветкова зам.-директор АСД

Теодора Карадакова педагогически съветник

Учители – гимназиален и прогимназиален етап

Таня Монева – Български език и литература – I ПКС

Юлияна Георгиева – старши учител – Български език и литература и Руски език – IV ПКС

Еми Петрова старши учител – Български език и литература и Руски език

Диана Минева учител – Български език и литература

инж. Петя Павлова старши учител – Английски език

Светлозар Николов старши учител Английски език и Изобразително изкуство – I ПКС

инж. Любомир Кръстанов – старши учител – Информатика, Информационни технологии и Технологии

инж. Венета Колева учител – Математика и Информационни технологии

Соня Иванова старши учител Математика

Машенка Цветанова старши учител – Човекът и природата и Биология и здравно образование

Русанка Петрова Химия и опазване на околната среда и Физика и астрономия I ПКС

Марияна Благоева учител – География и икономика и Биология и здравно образование

Емилия Борисова учител – История и цивилизация и Свят и личност

Нели Чивийска старши учител – Физическо възпитание и спорт

Минка Сивкова старши учител – Икономически дисциплини

Учители – начален етап

Лозинка Пешева старши учител – II ПКС

Росица Тагарева старши учител – IV ПКС

Габриела Рангелова старши учител – V ПКС

Златка Стефанова старши учител – V ПКС

Юлия Иванова старши учител V ПКС

Ирена Борисова старши учител

Павлина Георгиева старши учител

Петя Костова учител

Милена Евлогиева учител

Галина Грудева учител

Ресурсни учители

Радосвета Живкова ресурсен учител

Цветелина Владимирова училищен психолог и ресурсен учител

Администрация

Лилия Петрова ЗАС

Златка Илиева – библиотекар