сайт

Ръководство

Цветомира Георгиева – директор

Русанка Петрова – зам.-директор УД

Теодора Карадакова – педагогически съветник

Учители – гимназиален и прогимназиален етап

Юлияна Георгиева – старши учител – Български език и литература и Руски език – IV ПКС

Еми Петрова – старши учител – Български език и литература, Руски език и Изобразително изкуство

Диана Минева – учител – Български език и литература

Вергиния Заркова – старши учител – Английски език

Христиана Сарафова – учител – Английски език

инж. Любомир Кръстанов – старши учител – Информатика, Информационни технологии и Технологии

Елеонора Младенова – старши учител – Математика – V ПКС

Светлана Димитрова – учител – Математика

Русанка Петрова – Химия и опазване на околната среда и Физика и астрономия – I ПКС

Марияна Благоева – учител – География и икономика, Човекът и природата и Биология и здравно образование – V ПКС

Цветомира Георгиева – старши учител – История и цивилизации

Емилия Борисова – учител – История и цивилизации и Свят и личност – V ПКС

Катя Борисова – старши учител- Музика

Десислава Пенева – учител – Изобразително изкуство

Нели Чивийска – старши учител – Физическо възпитание и спорт

Мария Ванкова – учител – Физическо възпитание и спорт

Минка Сивкова – старши учител – Икономически дисциплини и Биология и здравно образование

Учители – начален етап

Лозинка Пешева – старши учител – II ПКС

Габриела Рангелова – старши учител – V ПКС

Златка Стефанова – старши учител – V ПКС

Юлия Иванова – старши учител – V ПКС

Ирена Борисова – старши учител – V ПКС

Павлина Георгиева – старши учител

Петя Костова – учител – V ПКС

Милена Евлогиева – учител – V ПКС

Учители – Подготвителни групи

Галина Грудева – учител – V ПКС

Вера Костадинова – учител

Мариета Маринова – учител

Ресурсни учители

Радосвета Живкова – ресурсен учител

Цветелина Владимирова –  ресурсен учител

Елена Станкулова – училищен психолог

Администрация

Десислава Георгиева – главен счетоводител

Лилия Петрова – ЗАС

Валентина Янкова – домакин-библиотекар

Медицински кабинет – 0889953080