сайт

Ръководство

Цветомира Георгиева – директор

Русанка Петрова – зам.-директор УД

Теодора Карадакова педагогически съветник

Учители – гимназиален и прогимназиален етап

Юлияна Георгиева – старши учител – Български език и литература и Руски език – IV ПКС

Еми Петрова старши учител – Български език и литература, Руски език и Изобразително изкуство

Диана Минева учител – Български език и литература

инж. Петя Павлова старши учител – Английски език

инж. Любомир Кръстанов – старши учител – Информатика, Информационни технологии и Технологии

Елеонора Младенова – старши учител – Математика – V ПКС

Гергана Атанасова  старши учител Математика – V ПКС

Русанка Петрова Химия и опазване на околната среда и Физика и астрономия I ПКС

Марияна Благоева учител – География и икономика, Човекът и природата и Биология и здравно образование – V ПКС

Цветомира Георгиева – старши учител – История и цивилизации

Емилия Борисова учител – История и цивилизации и Свят и личност – V ПКС

Нели Чивийска старши учител – Физическо възпитание и спорт

Минка Сивкова старши учител – Икономически дисциплини и Биология и здравно образование

Учители – начален етап

Лозинка Пешева старши учител – II ПКС

Росица Тагарева старши учител – IV ПКС

Габриела Рангелова старши учител – V ПКС

Златка Стефанова старши учител – V ПКС

Юлия Иванова старши учител V ПКС

Ирена Борисова старши учител – V ПКС

Павлина Георгиева старши учител

Петя Костова учител – V ПКС

Милена Евлогиева учител – V ПКС

Галина Грудева учител – V ПКС

Ресурсни учители

Радосвета Живкова ресурсен учител

Цветелина Владимирова  ресурсен учител

Елена Станкулова – училищен психолог

Администрация

Лилия Петрова ЗАС

Валентина Янкова – домакин-библиотекар