Ръководство

Цветомира Георгиева – директор

Григор Григоров – ръководител направление ИКТ

Учители – гимназиален и прогимназиален етап

Юлияна Георгиева – старши учител – Български език и литература и Руски език – IV ПКС

Мария Горанова – старши учител – Български език и литература, Руски език

Диана Минева – учител – Български език и литература

Петя Павлова – старши учител – Английски език

Христиана Сарафова – учител – Английски език

инж. Любомир Кръстанов – старши учител – Информатика, Информационни технологии и Технологии

Елеонора Младенова – старши учител – Математика  и Информационни технологии – V ПКС

Светлана Димитрова – учител – Математика

Марияна Благоева – учител – География и икономика, Човекът и природата и Биология и здравно образование – V ПКС

Цветомира Георгиева – старши учител – История и цивилизация

Емилия Борисова – учител – История и цивилизация, Свят и личност и Философия – V ПКС

Емил Петров – учител- Музика

Камелия Клифтън – учител – Изобразително изкуство

Нели Чивийска – старши учител – Физическо възпитание и спорт

Мария Ванкова – учител – Физическо възпитание и спорт

Нина Тотолакова – учител – География и икономика, Икономически дисциплини

Людмила Стефанова – учител – ГЦОУД – 5. клас

Учители – начален етап

Лозинка Пешева – старши учител – II ПКС

Златка Стефанова – старши учител – V ПКС

Юлия Иванова – старши учител – V ПКС

Ирена Борисова – старши учител – V ПКС

Петя Костова – учител – V ПКС

Милена Евлогиева – учител – V ПКС

Ирена Каназирева – учител

Учители – Подготвителни групи

Галина Грудева – учител – V ПКС

Вера Костадинова – учител

Мариета Маринова – учител

Ирена Каназирева – учител

Ирена Златинова – учител

Ресурсни учители

Радосвета Живкова – ресурсен учител

Магдалена Иванова –  ресурсен учител

Елена Станкулова – училищен психолог

Администрация

Десислава Георгиева – главен счетоводител

Лилия Петрова – ЗАС

Валентина Янкова – домакин-библиотекар

Медицински кабинет – 0889953080