Ръководство

Цветомира Георгиева – директор

Григор Григоров – ръководител направление ИКТ, IV ПКС

Учители – гимназиален и прогимназиален етап

Юлияна Георгиева – старши учител – Български език и литература и Руски език – IV ПКС

Мария Горанова – старши учител – Български език и литература, Руски език

Диана Минева – учител – Български език и литература

инж. Петя Павлова – старши учител – Английски език

Христиана Сарафова – учител – Английски език

инж. Любомир Кръстанов – старши учител – Информатика, Информационни технологии и Технологии и предприемачество, V ПКС

инж. Людмила Стефанова – учител – Математика  и Информационни технологии

Светлана Димитрова – учител – Математика

Марияна Благоева – учител – География и икономика, Човекът и природата и Биология и здравно образование – IV ПКС

Цветомира Георгиева – старши учител – История и цивилизация и Гражданско образование

Емилия Борисова – старши учител – История и цивилизация, Свят и личност и Философия – IV ПКС

Георги Миланов – учител – Философия и Руски език

Лилия Стоянова – учител – Физика и Химия

Емил Петров – учител- Музика

Камелия Клифтън – учител – Изобразително изкуство

Нели Чивийска – старши учител – Физическо възпитание и спорт – V ПКС

Мария Ванкова – учител – Физическо възпитание и спорт

Нина Тотолакова – учител – География и икономика, Икономически дисциплини

инж. Людмила Стефанова – учител – ГЦОУД – 5. клас

Учители – начален етап

Лозинка Пешева – старши учител – II ПКС

Златка Стефанова – старши учител – V ПКС

Юлия Иванова – старши учител – V ПКС

Ирена Борисова – старши учител – V ПКС

Петя Костова – учител – V ПКС

Милена Евлогиева – учител – V ПКС

Ирена Каназирева – учител

Лилия Георгиева – учител

Учители – Подготвителни групи

Галина Грудева – учител – V ПКС

Вера Костадинова – старши учител – V ПКС

Цветелина Савова – учител

Радостина Тодорова – учител

Ирена Златинова – учител

Ресурсни учители

Радосвета Живкова – ресурсен учител

Мария Енчева –  ресурсен учител

Елена Станкулова – училищен психолог

Администрация

Десислава Георгиева – главен счетоводител

Лилия Петрова – ЗАС

Валентина Янкова – домакин-библиотекар

Александър Рафаилов – образователен медиатор

Медицински кабинет – 0889953080