СВОБОДНИ МЕСТА В 37. СУ ЗА 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Свободни места към 16.09.2021:

6. б – 2

7. а – 1

8. а – професионална – 4

8. б – профил „Предприемачески“ – 1

График за запълване на свободните места след 3 етап на класиране в 37. СУ „Райна Княгиня“, съгласно Заповед на директор № 770/30.07.2021 г.

Приемане на заявления от 03.08.2021 г.

Приемане на заявления до 03.09.2021 г.

Обявяване на резултатите дата: 07.09.2021 г.

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 30.07.2021 Г. :

6 – в паралелка с профил Предприемачески

4 – в професионална паралелка, с професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“

Необходими документи за кандидатстване:

 

  1. Заявление по образец
  2. Копие от Акт за раждане на ученика
  3. Удостоверение за завършен клас (за 1.- 4. клас)
  4. Копие от ученическа книжка / разпечатка от електронен дневник на училището (за 5-12 клас)
  5. Копие от учебен план и личен картон (за 8. -12. клас)
КЛАС                     ПРОФИЛ/ИУЧ СВОБОДНИ МЕСТА

 

І ХОРЕОГРАФИЯ 24
ІІ.А НЯМА
ІІІ.А 2
ІV.А НЯМА
V а 4
VІ а 4
VІ б 5
VІІ а 2
VІІІ а ПРОФИЛ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ – 2110 6
VІІІ б ПРОФЕСИОНАЛНА ПАРАЛЕЛКА – 3544 5
ІХ а НЯМА
Х а НЯМА
ХІ а 8
ХІІ а 9