СВОБОДНИ МЕСТА В 37. СУ ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

ЗАПОВЕД училищен план- прием за учебна 2022/2023 година – zap_utvyrjdavane uchilishten plan priem 2022-2023

Свободни места към 20.04.2022:

1 – 5. клас – няма свободни места

6. а – 7

6. б – 3

7. а – 1

8. а – професионална – 3

8. б – профил „Предприемачески“ – 6

9. а – 1

10. а – 1

11. а – 8

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление по образец
  2. Копие от Акт за раждане на ученика
  3. Удостоверение за завършен клас (за 1.- 4. клас)
  4. Копие от ученическа книжка / разпечатка от електронен дневник на училището (за 5-12 клас)
  5. Копие от учебен план и личен картон (за 8. -12. клас)