Словото на омразата онлайн е повече от просто „думи“. Интернет ни позволява да общуваме бързо и по най-разнообразни начини, включващи социалните медии, онлайн игрите и не на последно място – анонимните форуми.

ПРАВИЛА ЗА ТОЛЕРАНТНО ОТНОШЕНИЕ

  • Старай се да разбираш за какво говорят другите.
  • Отстоявай собственото си мнение тактично.
  • Внимателно подбирай думите си.
  • Бъди справедлив.
  • Признавай правото на другия.
  • Стреми се да бъдеш учтив.

Наръчник за видовете онлайн тормоз (safenet.bg)