Състав:

Анита  Атанасова  – главен експерт „Образование“ в район „Люлин“

Председател: Иван Захариев

Членове:

  1. Иван Петров
  2. Теодора Савова
  3. Мария Иванова