Състав:

Председател: Иван Захариев

Членове:

  1. Иван Петров
  2. Теодора Савова
  3. Александър Рафаилов
  4. Мария Иванова