От началото на учебната година, благодарение на  сдружение „Инициатива за обучение по предприемачество Смарт Старт Европа”, се включихме в проект „Да окрилим всяко дете“.

Още в първия учебен час учениците показаха явен интерес и внимание към дискутираната тема, включваха се активно с идеи и предложения по поставените въпроси. В края на часа отделихме време да поиграем на настолната игра със зар.

Във всеки следващ час, с всяка следваща въведена тема /предивзвикателство/, се създаваха предпоставки децата да се самоопознават, да изграждат позитивни нагласи към себе си и околните, да стават по-самоуверени, но и по-самокритични, да осъзнаят, че могат да постигат повече, и повече…

Под мотото „Обръщай внимание на това, което те кара да се чувстваш добре“ използвахме наличните ресурси на програмата, за да научаваме, да чувстваме, да разсъждаваме и не на последно място – да се забавляваме с настолната игра със зар и игрите с движение /Плакат „Движението помага на ученето“./

Последната тема, която обсъждахме /18.01.2021 г./ беше свързана с храната и как тя може да ни помогне да се чувстваме щастливи. Прочетохме история, в която двамата герои имат полюсни различия по отношение на храненето. Децата имаха възможност да избират кой от двата модела на поведение им харесва повече и съответно да защитят позицията си. Разговаряхме за това как е правилно да се храним и кога храната ни доставя истинско удоволствие.

В края на часа, учениците рисуваха любимата си храна. С вдигане на картонче с емблематичното човече ДУН, изразиха удовлетворението си от проведения час.