Прием в първи клас през учебната 2020/2021 г.

НЕЗАЕТИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ  –  6.

НЕЗАЕТИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ  –  8.

Второ класиране: СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ – второ класиране

НЕЗАЕТИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ  –  7.

Подаване на заявления за участие във второ класиране за прием в първи клас –  https://www.sofia.bg/web/guest/education-messages/-/asset_publisher/ASgDWUFARx2r/content/podavane-na-zaavlenia-za-ucastie-v-v-vtoro-klasirane-za-priem-v-p-rvi-klas?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fweb%2Fguest%2Feducation-messages%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ASgDWUFARx2r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1&fbclid=IwAR231b-k5xpZ0Ra6ujyZYFpi0-7pqjU8j0DLN1Er6TW7ocduqI-Z1HYbR7I

Първо класиране: СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС, СКЪПИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ! ОЧАКВАМЕ ВИ! – В презентацията тук – Nasheto_Uchilishte – можете да разберете защо да изберете точно нас!

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Уведомяваме Ви, че от 14 май заявленията за кандидатстване за първи клас могат да се приемат на място в училище. За подаване на заявления през електронна система в училището може да Ви бъде предоставена помощ.

Заявления от родителите за прием в първи клас ще се приемат всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в сградата на училището.

1 ПАРАЛЕЛКА В  ЦЕЛОДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – 24 УЧЕНИЦИ

1. КЛАС – ЗАЯВЛЕНИЕ

Критерии за прием първи клас

ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН

Система за прием на ученици в първи клас https://sofia.obshtini.bg/doc/3399028

Към родителите на първокласници

З А П О В Е Д № РД – 483 от 24.03.2020 год. zap_utvyrjdavane uchilishten plan priem 2020-2021 

График-прием-1клас-учебна 2020_2021

❗️❗️❗️ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В  ПЪРВИ КЛАС❗️❗️❗️
Уважаеми родители,
Във връзка с предстоящото откриване на кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21-ви април, Ви уведомяваме, че удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в училище, съобразно изискванията на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища, ще бъдат осигурявани от нас като справки, изцяло по служебен път без да е необходимо да посещавате общинската администрация за заявяване/получаване на документи и да заплащат такси за тях. Документите са:
✅Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години;
✅Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години;
✅Удостоверение за настоящ адрес;
✅Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца;
✅Удостоверение за раждане на детето.
Освен това, ще можете да изтеглите и попълните заявленията за кандидатстване и да ги изпратите на съответното учебно заведение изцяло по ел. път на електронната поща на съответното училище.
📌За още информация 👉👉👉 https://www.sofia.bg/education-messages
Заедно ще се справим!
#lyulin #ЗаедноЩеСеСправим

Прием в първи клас през учебната 2019/2020 г.

Свободни места за 1. клас в 37. СУ „Райна Княгиня“ след трето класиране – 21.

Приети ученици на трето класиране в 37. СУ „Райна Княгиня“ няма

Незаети места за трето класиране 1. клас В 37. СУ – 21

Второ класиране прием 1. клас

Незаети места за прием първи клас на второ класиране – 22

Брой записани ученици в първи клас за учебната 2019/2020 г. на първо класиране – 22

Списък на приетите ученици в първи клас за учебна 2019/2020г.

Класиране – 1.клас

2 ПАРАЛЕЛКИ В ЦЕЛОДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ Х 22 УЧЕНИЦИ = 44 УЧЕНИЦИ

РЕШЕНИЕ 129-СОС-ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС

Система за прием на ученици в първи клас

ПРИЛЕЖАЩ РАЙОН КЪМ УЧИЛИЩЕТО

График-на-дейностите-за-прием-в-първи-клас

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА уч. 2019-2020 г.

За категория „А. Водещ критерий“ задължително се подават следните документи:

– Оригинал на Удостоверение за промени на постоянен адрес на ДЕТЕТО, издадено от съответната районна администрация /Приложение №16 към чл.24, ал. 1 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на Регистъра на населението/.

– Копие на акт за раждане на ДЕТЕТО.

– Оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група.

При наличие на допълнителни критерии се добавят също:

– Копие от решение на ТЕЛК на детето;

– Копие от Акт за смърт на родителите;

– Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация;

– Копия от удостоверения за раждане на децата.

– Копие от съдебно решение или заповед за настаняване.

– Копие от удостоверение за раждане на детето /за случаите на дете с неизвестен родител/.

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ

Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас се приемат от 15.04.2019 г. до 15.05.2019 г. вкл. всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в сградата на училището.
На 03.06.2019 г. в 17:00 ч. Списъците на приетите на първо класиране  ученици ще се обявят на вътрешния вход и в сайта на училището http://37su.eu/

От 4.06.2019 г. до 06.06.2019 г. вкл. ще бъде извършено записване на учениците, приети на първо класиране.

ЗАПОВЕД – ПРИЕМ 1. КЛАС