ПЛАН-ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

График за работа на комисията – прием 8. клас

 

1 Паралелка- профил „Предприемачески“  – 26 броя места

Профилиращи предмети – Предприемачество, Информационни технологии

Балообразуващи оценки:

  • 3 х изпит по Български език и литература
  • 1 х изпит по Математика

Балообразуващи предмети от свидетелство за основно образование – География и икономика, 

Информационни технологии

 

ГРАФИК

НА

 ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г., СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 г. СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ – виж прикачения файл GRAFIK_DEINOSTI_ORGANIZACIQ