db2d88d030be91360d2bf90e78f2a444-310xauto

Прием за учебната 2018/2019 г. след завършен седми клас

в профил Предприемачески”

Ние предоставяме възможност за придобиване на компетентности в профил „Предприемачески”. Основен дидактически акцент се поставя на формирането на предприемачески дух, поемане на отговорност и риск, мотивация за постигане на целите. Реализация в различни области.

График за дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища за уч. 2018-2019 г.