11

Английски език                                                                                Медицинско обслужване 
Информационни технологии                                                         Извънкласни дейности 
Хореография                                                                                   Работа по европейски проекти 
Целодневна организация                                                               Съвременни методи в обучението 
на обучението