1
1. Обучение от висококвалифицирани начални учители.
2. Задължително избираема подготовка по:
– Хореография;
– Английски език;
– Информационни технологии.
3. Целодневна организация на обучението за желаещите от първи, втори и трети клас – безплатна занималня.
4. Използване на съвременни методи на обучение с интерактивна дъска.
5. Училището предлага още:
– Възможност за СИП по хореография и музика;
– Филателен кръжок;
– Народни танци.