5
1. Обучение от висококвалифицирани учители.
2. Използване на съвременни методи на обучение с интерактивна дъска.
3. Училището предлага още:
– Възможност за СИП по хореография и музика;
– Филателен кръжок;
– Народни танци.