873ba2f8302c7190e938b1df605844d2
  1. Обучение от висококвалифицирани учители.
  2. Обучението в профила е в сферата на:
  • Пазарна икономика

  • Маркетинг и реклама в туризма

  • Мениджмънт в туризма

  • География на туризма с културология

  • Счетоводство на фирмата и др.

Главната цел е формиране на управленска, икономическа и информационна култура у учениците.