9

1. Обучение от висококвалифицирани учители.
2. Профилиращи предмети:
– Основи на пазарната икономика;
– Маркетинг и реклама в туризма;
– Счетоводство на фирмата;
– Еко – туризъм;
– Законодателство в туризма;
– География на туризма с културология;
– Мениджмънт на туризма;
– Информационни технологии;
– Английски език.
3. Възможност за по-задълбочено изучаване на английски, руски и български език.
4. Учебна практика в последните седмици на учебните срокове от 9 до 12 клас.