График на дейностите по приемането на ученици в 37. СУ „Райна Княгиня“ за учебната 2017/2018 г. след завършен VIII клас

1. Подаване на документи за участие в първи етап на класиране- от 03.07.2017г. до 05.07.2017г. вкл. 2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране- до 06.07.2017г. вкл. 3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране- 07.07.2017г. 4. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи […]

График на дейностите по приемането на ученици в 37. СУ „Райна Княгиня“ за учебната 2017/2018 г. след завършен VII клас

1. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране- от 28.06.2017г. до 30.06.2017г. вкл. 2. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране- от 05.07.2017г. до 07.07.2017г. вкл. 3. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране- от 18.07.2017г. до 19.07.2017г.вкл. […]