ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В 37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 Г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В 37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 Г.   След завършен VII клас   № Вид дейност Срок 1. Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране от 24.07.17 г. до 31.08.2017 г. вкл. 2. Обявяване на списъците с приетите ученици на четвърти етап на […]