ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В 37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 Г.

 

След завършен VII клас

 

Вид дейност Срок
1. Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране

от 24.07.17 г. до 31.08.2017 г. вкл.

2. Обявяване на списъците с приетите ученици на четвърти етап на класиране

01.09.2017 г.

3. Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране

01.09. 2017 г. и 04.09.2017 г. вкл.