22901265_10210905072606387_559714435_n

На 11 октомври в 37. СУ „Райна Княгиня“ се състоя първото заседание на Ученическия съвет за учебната 2017/2018 година. Бяха представени членовете – от всеки клас по двама ученици, избрани на демократичен принцип.

Ученическият съвет има за цел да стимулира учениците за себеизява и отговорно гражданско поведение при решаване на проблеми, касаещи училищния живот и ученическата общност. Ще се стреми да организира събития, които да развиват социалните, хуманитарните и творчески заложби на младите хора.

Заседанията ще се провеждат всеки вторник от последната седмица на текущия месец. На предстоящото събиране ще бъдат избрани – председател, зам. председател, секретар и председатели на комисии. Ще бъде гласуван и Уставът на Ученическия съвет за предстоящия му мандат.

Мисията на съвета е да превърне 37. СУ „Райна Княгиня“ в наистина желана територия. Да осигури възможност на учениците сами да организират живота си в училище, да реализират идеите си, да решават наболели проблеми.
НА ДОБЪР ЧАС!