-..-img-red_create-6813188a7c6cb06c5d4e3e618fbc5050eeee0cj

По повод 10-годишнината на българското членство в Европейския съюз, която отбелязваме тази година, на 17 ноември 2017 г. се проведе урок със седмокласниците и деветокласниците, под ръководството на класните ръководители – г-жа Диана Минева и г-жа Емилия Борисова. Учениците бяха запознати с развитието на идеята за ЕС, държавите-членки и символите на ЕС, европейските институции, правомощията и политиките на Съюза, процеса на вземане на решения и участието на България в него. Целта на инициативата бе да провокира младите хора да оценят положителните последствия от членството на България в Европейския съюз.