1-transparent-35331

1. Обучение от висококвалифицирани начални учители.

2. Избираеми учебни часове:

– Френски език;
– Български език;
– Хореография.
3. Целодневна организация на обучението.