1-transparent-35331

1. Обучение от висококвалифицирани начални учители.

2. Целодневна организация на учебния ден.

3. Доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.

4. Участие в извънкласни занимания.