Среща 3
На 14 февруари т.г. гости в 37. СУ „Райна Княгиня “ бяха представители на Висше училище за сигурност и икономика/ВУСИ/.
Те запознаха учениците от 12. клас с начина за кандидатстване и предлаганите бакалавърски програми.
 Мисията на висшето училище по сигурност и икономика е да бъде модерен център за обучение на студенти, изцяло хармонизиран с общоприетите европейски конвенции, което да подготвя високообразовани и компетентни кадри в условията на динамично изменящата се социална среда.
Среща 1 Среща 2