Подкрепа1
На 19 февруари т.г. към педагогическия състав на 37. СУ се присъедини Роберта Ангелова.  Тя е завършила НПМГ, а понастоящем е пети курс, специалност Българска филология в СУ „Св. Климент Охридски „.
„Искам да работя в училище,  но все още не се чувствам психологически подготвена“, сподели Роберта. Директорът Цветомира Георгиева я окуражи и изказа готовност за подкрепа във всяка ситуация.
През следващия един месец младият педагог ще изпълнява своя стаж под вещото ръководство на Диана Минева, учител по БЕЛ, ползващ се с доверието на колеги и ученици.
Подкрепа 2