В понеделник/28.10.2019 г./ за учениците от 1. до 4. клас ще бъде организирано „Наблюдение в парка“ – посещение на Западен парк. Учениците от 5. до 12. клас ще имат занимания по интереси, както и дейности по облагородяване на зелените площи в двора на училището. Начален час на дейностите – 9.30 ч.