cropped-coi-logo-new

От  4 ноември т.г. 37. СУ „Райна Княгиня“ започна работа по проект „Провеждане на образователни дейности в 37. СУ „Райна Княгиня“ за ефективен обхват и реинтеграция на ученици от етническите малцинства и задържането им в образователната система“, финансиран от ЦОИДУЕМ.

 Предстоят интересни дейности през цялата учебна година, наситени с много емоции!