ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ЦОИДУЕМ

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ЦОИДУЕМ

На 25 ноември т.г. се състоя пресконференция, на която бяха представени дейностите по проект „Провеждане на образователни дейности в 37.СУ „Райна Княгиня“, за ефективен обхват и реинтеграция на ученици от етническите малцинства и задържането им в образователната система“ , приоритет 2, финансиран от Център за образователна интеграция на деца и ученици от уязвими групи.. На […]