Медийно-информационна грамотност – предизвикателството на 21-ви век

Медийно-информационна грамотност – предизвикателството на 21-ви век

На 5.02 т.г. в СофияЛаб, Директорът на 37. СУ „Райна Княгиня“  Цветомира Георгиева и група учители взеха участие в обучението по „Медийна и информационна грамотност“, организирано от Асоциация за развитие на София по проект „Включващи общности чрез образование за медийна грамотност и критично мислене“ (ИН – ЕДУ), съфинансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС. Учебната […]