В изпълнение на график по приемането на ученици по приемането на ученици в неспециализираните училища за учебната 20120-2021 г. по държавен план-прием към заповед № РД-09-2152/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката и във връзка със Заповед № РД- 652/30.07.2020 г. на Директора на 37. СУ „Райна Княгиня“ – комисия по прием на ученици в 8. клас за незаетите места след ІІІ-то класиране – 5 на брой

О Б Я В Я В А

График за работа на комисията:

1. Прием на документи за участие в класирането на кандидатстващите ученици от 31.07.2020 г. до 14.08.2020 г. вкл., от 08,30 до 16,30 ч. в библиотеката на училището.

2. Записване на класираните ученици – от 17.08.2020 г. до 20.08.2020 г. от 08.30 до 16.30 ч. в канцеларията на училището.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *