СМЯХ И ВЕСЕЛИЕ В ПЛАНИНАТА

СМЯХ И ВЕСЕЛИЕ В ПЛАНИНАТА

На 5. октомври т.г.  40 ученици от седмите класове на 37. СУ „Райна Княгиня“ посетиха природен парк Витоша, местността „Златните мостове“. Походът бе част от дейностите по проект „Провеждане на образователни дейности в 37.СУ „Райна Княгиня“ за ефективен обхват и реинтеграция на ученици от етническите малцинства и задържането им в образователната система“ , приоритет 2, […]