Уважаеми родители и ученици!

Присъствените учебни занятия за учениците от 5. до 12. клас се възобновяват при спазване на следния график – заповед № РД-01-52/ 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването: а) от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7., 8. и 12. клас; б) от 15.02.2021 г. до 2.03.2021 г. –присъствено се обучават […]