37. СУ получи сертификат “Дигитална звезда“ в подкрепа на медийната грамотност в България

37. СУ получи сертификат “Дигитална звезда“ в подкрепа на медийната грамотност в България

През октомври 2020 година 10. а клас на 37. СУ „Райна Княгиня“, с класен ръководител Диана Минева и съдействието на Любомир Кръстанов – учител по ИТ, се включи в провеждането на тестово проучване на първата методика за измерване на медийната грамотност на българските гимназисти, базирана на методиката за оценка на глобални компетентности на PISA. Чрез […]

37. СУ “РАЙНА КНЯГИНЯ“ ПОЛУЧИ ДАРЕНИЕ ОТ КНИГИ ЗА УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКАТА

37. СУ “РАЙНА КНЯГИНЯ“ ПОЛУЧИ ДАРЕНИЕ ОТ КНИГИ ЗА УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКАТА

В навечерието на 1. ноември – Ден на народните будители 37. СУ „Райна Княгиня“ получи дарение от 40 броя книги/32 заглавия  на съвременни български автори, предоставено от  Дирекция „Култура“ на Столична община. В колекцията са включени творби на българската литературна класика, исторически и езиковедски изследвания, художествена и справочна литература. Така училищната библиотека се сдоби с […]

ПРОЕКТ „ТВОРИМ, УЧИМ И УСПЯВАМЕ“

ПРОЕКТ „ТВОРИМ, УЧИМ И УСПЯВАМЕ“

В седмицата  26 -30. октомври т.г. ученици от 37. СУ „Райна Княгиня“ участваха в дейностите по проект „Творим, учим и успяваме“, който се изпълнява от Столична община – район „Люлин“, съвместно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Целта на проекта е да покаже на съвременните деца колко забавно може […]

„Ръка за ръка: учител – ученик“

„Ръка за ръка: учител – ученик“

На 21. октомври т. г. 37. СУ „Райна Княгиня“ бе домакин на Кръгла маса на тема: „Възможности за уязвимите групи в училище“ по проект „Провеждане на образователни дейности в 37.СУ „Райна Княгиня“, за ефективен обхват и реинтеграция на ученици от етническите малцинства и задържането им в образователната система“, приоритет 2, с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ. […]

СМЯХ И ВЕСЕЛИЕ В ПЛАНИНАТА

СМЯХ И ВЕСЕЛИЕ В ПЛАНИНАТА

На 5. октомври т.г.  40 ученици от седмите класове на 37. СУ „Райна Княгиня“ посетиха природен парк Витоша, местността „Златните мостове“. Походът бе част от дейностите по проект „Провеждане на образователни дейности в 37.СУ „Райна Княгиня“ за ефективен обхват и реинтеграция на ученици от етническите малцинства и задържането им в образователната система“ , приоритет 2, […]

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

На 15. септември започна една от най-необикновените години в българското образование – предизвикателна и извънредна. Училищният двор на 37. СУ „Райна Княгиня“ отново бе огласен от радостната глъч на здрави и добри деца, празнично украсен и подреден. На входа бе закачен надпис „ДОБРЕ ДОШЛИ”, а около него се извиваше красив венец от цветя, сътворен с […]

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА – 15.09.2020 Г. /ВТОРНИК/

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА – 15.09.2020 Г. /ВТОРНИК/

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ на новата учебна 2020/2021 г. ще състои на 15.09. от 09,30 ч. Поради епидемичната обстановка, в двора на 37. СУ ще бъде осъществен пропускателен режим. Влизането в училищния двор ще се проведе по следния начин: 9,15 ч. влизат децата от Първи клас и Подготвителна група  5-годишни, придружавани от родителите.  9,30 ч. влизат децата […]

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет на адрес –https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ достъпен […]

Прием на ученици в 8. клас

В изпълнение на график по приемането на ученици по приемането на ученици в неспециализираните училища за учебната 20120-2021 г. по държавен план-прием към заповед № РД-09-2152/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката и във връзка със Заповед № РД- 652/30.07.2020 г. на Директора на 37. СУ „Райна Княгиня“ – комисия по прием на ученици […]

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС!

Подаване на заявления за участие във второ класиране за прием в първи клас – https://www.sofia.bg/web/guest/education-messages/-/asset_publisher/ASgDWUFARx2r/content/podavane-na-zaavlenia-za-ucastie-v-v-vtoro-klasirane-za-priem-v-p-rvi-klas?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.sofia.bg%3A443%2Fweb%2Fguest%2Feducation-messages%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ASgDWUFARx2r%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1&fbclid=IwAR231b-k5xpZ0Ra6ujyZYFpi0-7pqjU8j0DLN1Er6TW7ocduqI-Z1HYbR7I