ЗАПОВЕДИ

ЗАПОВЕД ОРЕС

Обучение в 37. СУ в условията на извънредна епидемична обстановка

Мили ученици!  Уважаеми учители и родители/настойници!

Във връзка на усложнената епидемична обстановка в страната и въз основа на заповед  № РД 09-3610/31.12.2020 г. на министъра на образованието и науката, относно продължаване на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) чрез използване на средствата за информационните и комуникационни технологии за учениците от 5. до 12. клас, както и заповед № 351/04.01.2021 г. на директора на 37. СУ, всички ученици от 5. до 12.клас продължават учебния процес в условията на ОРЕС за периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. При промяна на обстоятелствата, ще бъдете уведомени своевременно чрез инфо средствата за комуникация.

Бъдете здрави и отговорни!

ВАЖНО! От утре учениците от 6. и 7. клас преминават към електронна форма на обучение, съгласно разпоредби от МОН и СРЗИ.

Достъп до виртуалната класна стая ще имат през платформата ШКОЛО https://app.shkolo.bg/
Учебните занятия ще продължат по програма и отсъствия ще се пишат!
Молим всички родители да помогнат на децата си в учебната работа от дистанция, като им осигурят електронно устройство (телефон, таблет или компютър) с достъп до интернет.
Класните ръководители са на разположение на родители и ученици за въпроси относно достъпа до виртуалната класна стая. Учениците, оставили учебници в шкафчетата си в училище, могат да ги вземат след занятията си.
ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ

РАБОТА В УСЛОВИЯ НА КОВИД

НАСОКИ В УСЛОВИЯ НА КОВИД

ИНСТРУКТАЖ НА ПОМОЩНО-ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ

ИНСТРУКТАЖ НА ПОМОЩНО ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ

ИНСТРУКТАЖ НА УЧЕНИЦИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

ИНСТРУКТАЖ НА УЧИТЕЛИТЕ В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ