ВАЖНО! От утре учениците от 6- ти и 7 – ми клас преминават към електронна форма на обучение, съгласно разпоредби от МОН и СРЗИ.
Достъп до виртуалната класна стая ще имат през платформата ШКОЛО https://app.shkolo.bg/
Учебните занятия ще продължат по програма и отсъствия ще се пишат!
Молим всички родители да помогнат на децата си в учебната работа от дистанция, като им осигурят електронно устройство (телефон, таблет или компютър) с достъп до интернет.
Класните ръководители са на разположение на родители и ученици за въпроси относно достъпа до виртуалната класна стая. Учениците, оставили учебници в шкафчетата си в училище, могат да ги вземат след занятията си.
ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ

РАБОТА В УСЛОВИЯ НА КОВИД

НАСОКИ В УСЛОВИЯ НА КОВИД

ИНСТРУКТАЖ НА ПОМОЩНО-ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ

ИНСТРУКТАЖ НА ПОМОЩНО ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ

ИНСТРУКТАЖ НА УЧЕНИЦИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

ИНСТРУКТАЖ НА УЧИТЕЛИТЕ В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ