ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В 37 СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ ЗА  УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

След завършен VII клас

 1. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – от 28.06.2017 г. до 30.06.2017 г. вкл.
 2. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране –

от 05.07.2017 г. до 07.07.2017 г. вкл.

 1. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране-

от 18.07.2017 г. до 19.07.2017 г. вкл.

 1. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – до 04.09.2017г. вкл.

 

 

 

След завършен VIII клас

 1. Подаване на документи за участие в първи етап на класиране –

от 03.07.2017 г. до 05.07.2017 г. вкл.

 1. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 06.07.2017 г. вкл.
 2. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране –

07.07.2017 г.

 1. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране – 07.2017 г.
 2. Подаване на документи за участие във втори етап на класиране –

11.07.2017 г.

 1. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 13.07.2017 г. вкл.
 2. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране –

14.07.2017 г.

 1. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране – до 18.07.2017 г. вкл.
 2. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране –

19.07.2017 г.

 1. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – 07.2017 г.
 2. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране –

21.07.2017 г.

 1. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след    трети етап на класиране – до 26.07.2017 г. вкл.
 2. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване – до 04.09.2017 г. вкл.