Отчет към м.06,2021 – 37 СУ

отчет Първо тримесечие 2021

БЮДЖЕТ 2021 Г..pdf ПОДПИСАН

Отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г.Приход за м. декември 2020

Отчет за изпълнението на бюджета към 01.09.2020 г.

Отчет за бюджета м.юни 2020 г.

Отчет-за-изпълнението-на-бюджета-към-31.06-2020

Отчет-за-изпълнението-на-бюджета-към-31.03 – 2020

БЮДЖЕТ 2020 3

Отчет-за-изпълнението-на-бюджета-към-31.12.2019-г

Отчет-за-изпълнението-на-бюджета-към-30.09.2019-г

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2019 г.

Отчет за изпълнението на бюджета за I-во тримесечие

Бюджет-37-СУ- 2019

Отчет-по-бюджета-на-37.-СУ-към-31.12.2018-г.-приложено

Бюджет 37 СУ