2021/2022 година

График на класните работи І срок

График на контролните работи на учениците І -ви срок

2020/2021 година

Класни работи първи срок.2020-2021doc

Контролни работи – първи срок 2020-2021docx (2) (1)

Контролни работи – първи срок 2020-2021docx (2) (1)

График консултации първи срок.2020-2021doc (1)

2 час график I срок (1).2020-2021docx (1)