Словото на омразата онлайн е повече от просто „думи“. Интернет ни позволява да общуваме бързо и по най-разнообразни начини, включващи социалните медии, онлайн игрите и не на последно място – анонимните форуми.

ПРАВИЛА ЗА ТОЛЕРАНТНО ОТНОШЕНИЕ

  • Старай се да разбираш за какво говорят другите.
  • Отстоявай собственото си мнение тактично.
  • Внимателно подбирай думите си.
  • Бъди справедлив.
  • Признавай правото на другия.
  • Стреми се да бъдеш учтив.

Наръчник за видовете онлайн тормоз (safenet.bg)

Ние, любителите на историята в 37. СУ, сме посланици „Пазители на паметта“. Нашата цел е със знанието за миналото да повлияем на това, което предстои пред нас.

Да бъдеш праведник на света означава да загърбиш собствените си цели и желания, за да помогнеш на другите, без значение от произход, раса и култура.

Затова сме на мнение, че взаимната толерантност и любовта биха могли да спасят света. Свят, в който различията са културно богатство, а толерантността е споделена ценност!

Всички дружно скандираме: „Да помним, за да не се повтори!“

„Не на расизма, ксенофобията и речта на омразата!“