ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г.:

ГОДИШЕН ПЛАН

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА 21-22 УЧ.Г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.:

ГОДИШЕН ПЛАН 2020-21

СТРАТЕГИЯ 2021- 2025 – 37. СУ

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНО УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ …

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ….

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет на адрес –https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

Наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ достъпен на адрес – https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ В 37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ 2019-2020

Правилник за дейността на училището 2019-2020 година

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ 2016 – 2020