УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.:

1 класУЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

2 клас УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

3 клас УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

4 клас УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

5 клас УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

6 класУЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

7 клас УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

8 клас УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

9 клас училищен учебен план

10 класУЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

11 клас училищен учебен план

12 клас училищен учебен план

Годишен план