Прием в осми клас за 2022/2023 учебна годинa

 заповед комисия – след 3-то класиране.pdf2

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г. към 22.07.2022 г.

Професионална паралелка “Сътрудник в малък и среден бизнес” – записани – 12; свободни – 14

Паралелка с профил „Предприемачески“ – записани – 17; свободни – 9

 

Утвърден държавен план прием за 8. клас през 2022/2023 учебна година – 2 паралелки: една професионална с професия “Сътрудник в малък и среден бизнес” и една профилирана с профил  „Предприемачески“ с разширено изучаване на английски език в двете и втори чужд език – руски.

Без квоти момичета и момчета.

Брой в паралелка – 26 ученици.

Балообразуващите предмети: утроената оценка по БЕЛ и веднъж оценката по Математика от НВО, и оценките по География и икономика и Информациони технологии от свидетелството за основно образование.

Необходими документи за записване:

1. Заявление по образец на училището;

2. Оригинал и копие на свидетелство за завършено основно образование.

3. Акт за раждане – оригинал за сверяване на данните.

График на дейностите по приема:

Вид дейност Срок
1. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016г. 05-07.07.2022 година включително от 08:00 до 18:00 часа
2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12.07.2022 година включително
3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 13- 15.07.2022 година включително
4. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20.07.2022 година включително
5. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 21- 22.07.2022 година включително
6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25.07.2022 година
7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26-27.07.2022 година включително
8. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29.07.2022 година включително
9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 01- 02.08.2022 година включително
10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 03.08.2022 година
11. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10.09.2022 година вкл.
12. Утвърждаване на осъществения държавен план- прием до 14.09.2022 година включително