37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

Открит урок по мениджмънт в туризма в 37. СУ „Райна Княгиня“

Открит урок на тема „От виртуалност към реалност” бе проведен в СУ „Райна Княгиня” на 18 април 2018 г. В часа взеха участие учениците от XII а клас, които се справиха отлично с поставените задачи. Те показаха завидни знания и професионална компетентност, свързана с вземане на алтернативни решения, формиране на логическо мислене, работа в екип и отговорностите по нивата на управление. Урокът продължи един учебен час и е част от програмата за обучение по мениджмънт и туризъм на ученици в гимназиален етап. Чрез инициативата се осъществи симулиране на работа в туристическа фирма с нагледен материал и офис оборудване. Интерактивният подход, приложен по време на открития урок, провокира интереса на младите предприемачи. Гостите също успешно бяха въвлечени в дейностите на фирмата. В края на часа училищното ръководство пожела успешно дипломиране на зрелостниците и пълноценна реализация в живота.

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary