37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

Открит урок на тема “2018 г. – Европейска година на културното наследство“ се проведе в СУ „Райна Княгиня“

“2018 г. – Европейска година на културното наследство“. Девизът на годината е: „Нашето наследство: където миналото среща бъдещето.“ Това беше и темата на проведения на 08.05.2018 г. открит урок в 37. СУ „Райна Княгиня“ с учениците от 11. и 12. клас. Гости на урока бяха г-жа Иванова – преподавател в ХТМУ, г-жа Петрова – зам. директор по УД и учители от училището.

Целта на часа по история и цивилизации беше да се достигне до младите хора, насърчавайки ги сами да изучават културното наследство на Европа, за да почувстват по-силно своята принадлежност към общото европейско семейство. Инициативата беше провокирана от стремежа различните поколения и етноси да се обединят, както и да интегрира историческите пластове, съвремието и визията за бъдещо развитие. Какъв по-добър начин да обогатим живота си от взаимодействието с нещо толкова важно за нашата идентичност?

Чрез интерактивния подход учениците се докоснаха до магията на древните обичаи и символи. В духа на старата българска традиция преосмислиха отношението си към дома и семейството, към земята и вярата, към живота.

В края на открития урок гимназисти и гости усетиха пулса на неравноделните български ритми, изигравайки едно право хоро.

Не бива да оставяме културното наследство да се разрушава или изчезва. Важно е да го съхраняваме и предаваме на бъдещите поколения, защото нашето наследство ще играе важна роля в изграждането на бъдещето на Европа.

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary