37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

Урок по добротворство

На 14 декември т.г. в 37. СУ „Райна Княгиня“ се проведе открит урок на тема „Застъпничество за кауза”. Дейността е част от проект „Научи се да даряваш”, изпълняван от Български дарителски форум, в партньорство с 37. Средно училище.

Проведеният урок беше осъществен с учениците от VI и VIII клас, участници в проекта, под ръководството на г-жа Венета Колева и г-жа Диана Минева.

На събитието присъстваха Цветомира Георгиева – директор на 37. СУ „Райна Княгиня”, Русанка Петрова – зам.-директор, Теодора Бакърджиева – ментор по програмата „Научи се да даряваш” на БДФ, Богдана Манова – директор на фондация „Дечица”, както и много преподаватели.

Теодора Бакърджиева приветства децата и им благодари, че са станали част от проекта. Богдана Манова, поканена като гост – лектор, изнесе презентация на тема: „Добротворство в съвременния свят”, след което зададе няколко въпроса и провокира присъстващите за участие в дискусия. В края на часа Цветомира Георгиева, директор на 37. СУ, благодари на всички, които участваха в реализирането на урока и отправи пожелание за нови срещи по повод други доброволчески инициативи.

Заниманието с благотворителност възпитава у подрастващите разбирането за добро и лошо, приучава ги към загриженост и носи удовлетвореност. Милосърдието не е отживелица, а уроците по доброта, сърдечност и безкористност се преподават най-добре с личен пример, бе заключението на целия педагогически екип на 37. Средно училище.

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary