37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

Медийно-информационна грамотност – предизвикателството на 21-ви век

На 5.02 т.г. в СофияЛаб, Директорът на 37. СУ „Райна Княгиня“  Цветомира Георгиева и група учители взеха участие в обучението по „Медийна и информационна грамотност“, организирано от Асоциация за развитие на София по проект „Включващи общности чрез образование за медийна грамотност и критично мислене“ (ИН – ЕДУ), съфинансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС.
Учебната програма е предназначена за учители от гимназиален етап по различни предметни области. Те могат да интегрират части от предложеното учебно съдържание по предмета, който преподават или да изнесат обучението в самостоятелна извънкласна дейност по интереси.

Обучители бяха Надя Обретенова, журналист с дългогодишна практика в Българската национална телевизия и екипът на Асоциация за развитие на София. Те запознаха участниците с основните теми на обучението: „Роля на медиите и информацията“, „Разпознаване и противодействие на фалшиви новини“, „Реч на омразата в мрежата, стереотипи, онлайн тормоз“. Г-жа Обретенова е сред първите хора в България, осъзнали острата нужда от разясняване и даване на информация на подрастващите относно опасностите, които крие интернет пространството. Документалният филм на БНТ „Кой е срещу теб в мрежата?“ за първи път  бе прожектиран публично през месец ноември 2017 г.  Авторите на лентата – журналистката Надя Обретенова и режисьорът Николай Тодоров го представиха в столичното 73. СУ „Владислав Граматик“ , в присъствието на столичния кмет Йорданка Фандъкова.

Основната цел на проекта, изпълняван от Асоциация за развитие на София, е да се подобрят и утвърдят медийните умения и капацитета за критично мислене на учениците. Чрез интерактивните програми, организирани от IN-EDU, проектът цели да въздейства положително на по-широки обществени групи и по този начин да допринесе за превенция на маргинализацията и социалните неравенства.

Присъстващите се включиха активно в групови дискусии и упражнения за разпознаване на фалшив сайт и информация, оценване на новини и представяне оценката пред камера, както и онлайн съдържание за противодействие на стереотипи, водещи до реч на омразата.
Интернет се  е превърнал  в място за ежедневна социализация, в игра и учене за днешните деца. През по-голяма част от времето повечето от тях преживяват всичко това без подкрепа от възрастни, поради отслабналия родителски контрол. Това буди сериозни притеснения, тъй като мрежата крие и реални рискове за подрастващите като тормоз от връстници, дезинформация, кражба на лични данни и  др. Децата на 21 век са деца на дигиталната епоха, която предлага възможности , но и крие опасности, с които нито едно предишно поколение не се е сблъсквало. Именно придобиването на уменията на 21 век е ключът към успешното и здравословно израстване в дигиталната епоха.
Георги Апостолов, координатор на Центъра за безопасен Интернет, предложи наръчник за учителя- „Образованието в дигиталната епоха“. Целта на този наръчник е да предложи метод, чрез който уменията на 21 век могат да се интегрират в ежедневната практика на българския учител в рамките на съществуващите учебни програми и съдържание.
Поли Захариева, експерт медии и дигитални комуникации проведе модерирана дискусия и практическа работа с мултимедийни инструменти за създаване и публикуване на съдържание и правене на кампании.
Участниците се включиха в практическа работа по групи: подкаст, взимане на радио и телевизионно интервю, онлайн платформи за публикуване на медийно съдържание  и приложения за създаване на цифрово съдържание.
Учителите се запознаха с различни дигитални инструменти за създаване на съдържание, които магат да използват и като организират отбори със свои ученици и се включат в Градския хакатон по медийна грамотност, който ще се проведе през м. юни 2020г.
В края на обучението на участниците получиха сертификати и си пожелаха до нови срещи по темата за медийната грамотност.

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary