37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

УЧАСТИЕ НА 37. СУ В КРЪГЛА МАСА И ДИСКУСИЯ НА ТЕМА „ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО ОГРАМОТЯВАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ РОМСКИЯ ЕТНОС В УЧИЛИЩЕ“

На 28 март т.г. в 136. ОУ “Любен Каравелов “ се проведе кръгла маса и дискусия на тема  „Добри практики по ограмотяване и задържане на ученици от ромския етнос в училище“. Събитието бе открито от д-р Ваня Кастрева – Началник на РУО – София-град. Присъстваха старши експертите по БЕЛ Станислав Георгиев и Събка Попова, Гергана Ефремова – мениджър „Институционални партньорства“ в „Заедно в час”, директори, учители по БЕЛ и други педагогически специалисти. В инициативата, организирана за обмен на добри практики по ограмотяване и ефективни методи за задържане на учениците в училище,  участва и 37. СУ „Райна Княгиня”. Диана Минева, учител по БЕЛ в прогимназиален и гимназиален етап, разказа за опита ни и предприетите мерки по механизма за обхват.
Представиха се добри примери и конкретни предизвикателства, свързани с обхващане на учениците, създаване на позитивна и креативна образователна среда и преодоляване на проблема с безпричинните отсъствия от учебните часове и отпадането на учениците от училище. Основните акценти, които бяха поставени, са необходимостта от допълнително обучение по български език, извънкласната работа за формиране на комуникативни умения и интереси в различните области за формиране на чувство за принадлежност към училищната общност, работата с родителите.
Доброто междуинституциално сътрудничество е залог за успешно изпълнение на дейностите и мерките, предвидени в Регионалната програма за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи за учебната 2018/2019 г., бе общото мнение, което изразиха участниците в дискусията, с която завърши кръглата маса.

 

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary