37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
37. СУ Райна Княгиня“ – гр. София 

До РУО – София-град

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

  Уважаема г-жо Кастрева,

Скъпи колеги,

Изказвам благодарност от свое име и от името на 37. СУ „Райна Княгиня” за направеното дарение в полза на нашите ученици! Ние имаме обща мисия и тя е да осигурим равен достъп за образование и равни възможности за успешно бъдеще на всяко дете. Дареният от Вас интернет и компютрите, които получихме безвъзмездно от фирма „Ментормейт България“ ЕООД, ще сбъднат мечтите на децата от уязвимите групи да се докоснат до визуална информация и ще им помогнат да завършат успешно своето обучение дистанционно.

Благодаря от сърце за протегнатата от Вас ръка и за загрижеността към нашите възпитаници! Пожелавам Ви здраве, професионална устойчивост пред предизвикателствата на времето и лично щастие!

Сърдечен поздрав,

Цветомира Георгиева

Директор на 37. СУ Райна Княгиня“

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary