37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

РАБОТНА СРЕЩА

На 07 май т.г. се проведе работна среща с директорите на столичните училища на тема: „Комуникативният подход в обучението – фактор за повишаване на грамотността на учениците“. На срещата присъстваха Цветомира Георгиева, директор на 37. СУ и Диана Минева, учител по БЕЛ. Тя изнесе презентация под надслов „Ръка за ръка – учител-ученик. Трудно, но не и невъзможно“ и разказа за  постиженията и опита  на 37. СУ „Райна Княгиня“ по темата.

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary