37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

ЗА ТРАДИЦИИТЕ, НАСТОЯЩЕТО И ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО

В БР. 29 НА ВЕСТНИК АЗ-БУКИ ОТ 18-24 ЮЛИ 2019 Г. ЧЕТЕТЕ ИНТЕРВЮТО НА ДИРЕКТОРА ЦВЕТОМИРА ГЕОРГИЕВА ЗА ТРАДИЦИИТЕ, НАСТОЯЩЕТО И ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО НА 37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“.

АЗ-БУКИ, СТР. 1

АЗ-БУКИ АЗ-БУКИ, СТР. 7

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary