37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – ОБМЯНА НА ОПИТ

На 14 октомври т.г. двама американци от Американския сертифициращ борд на поведенческите аналитици и един терапевт бяха в 37. СУ „Райна Княгиня“ и наблюдаваха работата на ресурсните учители Радосвета Живкова и Цветелина Владимирова, както и на психолога Елена Станкулова по време на заниманията им с деца с аутизъм и специални образователни потребности. Част от децата се обучават в индивидуална форма, а други са напълно приобщени в реална учебна среда.
Благодарим на Владислава Цолова – председател на Сдружение „Аутизъм днес“ за възможността да покажем как се прави истинско приобщаващо образование. За нас е чест да се включим в предстоящата конференция „Аутизмът не е присъда“, която Сдружение „Аутизъм днес“ организира от 11 до 13 ноември в София.

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary