37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

НЕ ДИСКРИМИНИРАЙ, СЪДЕЙСТВАЙ!

На 13 ноември т.г., в Дома на Европа се проведе финална конференция, на която се представи европейски проект STORY_S – Springboard to Roma Youth Success “Не дискриминирай, съдействай!”. Младежкият проект STORY_S е част от програмата на Европейската комисия „Права, равенство и гражданство“ и се провежда в България, Италия, Испания и Румъния. Включва менторска програма на връстници, в която хора от ромски и неромски произход с успешно образование и професия работят с ромски младежи. Проектът цели да подкрепи момичета и момчета в образованието и професионалното развитие. Съществена част на проекта е разработване на антидискриминационна кампания, насочена срещу всички видове дискриминация: расова, етническа, полова и др., изключване или насилие.
Организатори на събитието са българските партньори по проекта –фондация „Здраве и социално развитие“ – HESED и неправителствената организация сдружение „Български младежки форум“.
На събитието се събраха представители на гражданското общество, институции, медии, студенти. Присъстваха и учениците Симеон Маринков и Магдалена Илиева от 12. клас на 37. СУ „Райна Княгиня“ и техния учител по История и цивилизация Емилия Борисова, както и част от участвалите по проекта ученици от 97. СУ „Братя Миладинови“, които споделиха интересни моменти, преживени по време на антидискриминационната кампания. Учениците взеха отношение по теми, особено важни за тях – активната им гражданска позиция по въпросите на толерантността и равнопоставеността.
Д-р Елена Кабакчиева представи проекта и ръководството, издадено в рамките на проекта, озаглавено „Повишаване на информираността и противопоставяне на дискриминацията с участието на младите хора“. Тя разкри и възможностите за приложението му в практиката. Изтъкна, че мисията на фондация „Здраве и социално развитие“, е да утвърждава възможности за личностно и общностно развитие, опазване на здравето и социално благополучие, както и да създава и популяризира ефективни подходи за успешна интеграция на социално изолирани общности. В процеса на антидискриминационната кампания фондацията разработва и прилага успешни модели на ранно детско развитие и интегрирани услуги, които разкъсват порочния кръг на бедност и социална изолация.
Ключови думи от презентацията на Божидар Цветков и лектори от Български Младежки Форум бяха: увереност, мотивация, подходи, комуникативни умения и екипна кохезия.
В навечерието на Международния ден на толерантността, събитието се превърна в успешен междукултурен диалог за разчупване на предразсъдъците и стереотипните представи за ромската общност в процеса на интеграция на учениците и преминаване от моноетнична в мултикултурна образователна среда. В такава среда толерантността е щит срещу езика на омразата и дискриминацията.

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary