37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ЦОИДУЕМ

На 25 ноември т.г. се състоя пресконференция, на която бяха представени дейностите по проект „Провеждане на образователни дейности в 37.СУ „Райна Княгиня“, за ефективен обхват и реинтеграция на ученици от етническите малцинства и задържането им в образователната система“ , приоритет 2, финансиран от Център за образователна интеграция на деца и ученици от уязвими групи..
На събитието присъстваха Анна Петрова- Директор на Центъра за информационно осигуряване на МОН, Ивелина Георгиева – главен експерт в МОН, Иветка Петрова- член на УС на Асоциация за развитие на София, Мариана Георгиева- старши експерт от РУО София град, представители на медии и неправителствени организации.
При откриване на срещата директорът на 37. СУ „Райна Княгиня“ Цветомира Георгиева приветства присъстващите и благодари за проявения интерес. Тя разказа за широкия спектър от дейности, заложени в проекта. Водещ е спортът. „Децата играят волейбол, участват в състезания на районно ниво. Физкултурният салон е чисто нов, а отборите са страхотни. За да спечелят победи в такъв огромен район, какъвто е „Люлин“, е чисто предизвикателство не само за тях, но и за младата им треньорка“, сподели г-жа Георгиева.
На пресконференцията взе участие и Вадим Рошманов от Сдружение „Амор“. Сдружението обучава младите хора след 7-ми клас в предприемачество. Самият Вадим, който е политолог по образование, е канен като гост-лектор в училището. Популяризира идеи и модели за реализиране, за професионално ориентиране. Убеден е, че освен часове по предприемачество, трябва да има и часове по гражданско образование. Настоява да се канят повече външни лектори от гражданския сектор.
Юлиана Георгиева – председател на Сдружение „Маргиналия“ зададе въпрос към литераторите от 37. СУ относно трудностите при обучението на децата – билингви. И получи изчерпателен отговор.
Иветка Петрова и Мариана Георгиева поздравиха организаторите на срещата за възможността да реализират подобен проект, насочен към обхват и задържане на учениците, но и към възпитание в чисто човешки ценности и добродетели. В подкрепа на тяхната констатация Емилия Борисова, преподавател по История и цивилизация в 37. СУ „Райна Княгиня“ разказа под формата на интересна презентация за дейностите и изявите, организирани през последната една година в подкрепа на децата от различни социални и етнически групи. „Равен шанс“ за всички бе мотото на презентацията.

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary