Уважаеми бивши и настоящи възпитаници, колеги, приятели и съмишленици, 2019 година е юбилейна за нашето училище – 95 години от създаването на 37. Средно училище „Райна Княгиня”. Близо век се доказваме като училище с традиции, с всеотдайни учители-професионалисти, с любознателни и будни ученици. На 12.12. 2019 г. за пореден път ще осъществим една незабравима среща […]