37. СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ СОФИЯ

СМЯХ И ВЕСЕЛИЕ В ПЛАНИНАТА
На 5. октомври т.г. 40 ученици от седмите класове на 37. СУ „Райна Княгиня“ посетиха природен парк Витоша, местността „Златните мостове“. Походът бе част от дейностите по проект „Провеждане на образователни дейности в 37.СУ „Райна Княгиня“ за ефективен обхват и реинтеграция на ученици от етническите малцинства и задържането им в образователната система“ , приоритет 2, който се изпълнява с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ.

С много смях, игри и закачки учениците се включиха в инициативата. Спортен хъс и желание за победа демонстрираха по време на спортните игри, организирани от преподавателите по физическо възпитание и спорт – Нели Чивийска и Мария Ванкова. Тяхната дейност бе подпомогната от класните ръководители – Светлана Димитрова и Марияна Благоева, както и от образователния медиатор Александър Рафаилов и преподавателят Георги Миланов.

Конкретната дейност по проекта даде възможност на децата да прекарат един слънчев ден в планината, наситен с много спорт и възпитаващ в грижа към природата.

До края на м. октомври предстоят още интересни инициативи по проект „Провеждане на образователни дейности в 37. СУ „Райна Княгиня“ за ефективен обхват и реинтеграция на ученици от етническите малцинства и задържането им в образователната система“.

// 37. СУ "Райна княгиня" София

Последни новини

Presets Color

Primary
Secondary